פתרונות לבקרת חום פרופורציונאלית מדויקת לתבניות, מכונות ותהליכים